Прва вршалица у селу из 1944.год.

Прва вршалица у селу из 1944.год.